top of page

Regulamin

 • Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy ostatniego dnia pobytu o 10:00.

 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00-6:00.

 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w pomieszczeniach.

 • Zabrania się używania w pomieszczeniach i na tarasie wszelkiego rodzaju kuchenek gazowych bądź elektrycznych, palników, grzejników, grilli itp, które nie są na wyposażeniu - innych niż te, które są na wyposażeniu.

 • Do każdej rezerwacji przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Parkowanie samochodów na terenie obiektu jest dozwolone za zgodą właściciela i na własną odpowiedzialność. 

 • Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie posesji osób niezameldowanych.

 • Najemca proszony jest przed wydaniem pomieszczenia o sprawdzenie jego stanu.

 • Po zakończeniu pobytu najemca zobowiązany jest zwrócić pomieszczenie (wraz z jego wyposażeniem) w stanie nie pogorszonym oraz usunąć wszelkie uszkodzenia na koszt własny.

 • W przypadku gdy najemca: używa pomieszczeń niezgodnie z przeznaczeniem, dopuszcza osobiście do powstania szkody, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez innych gości, zakłóca spokój i ciszę, tym samym stając się uciążliwym dla innych gości – będzie proszony, po naprawieniu wyrządzonych szkód, o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez zwrotu pobranej wcześniej opłaty za pobyt.

 • Wprowadzanie zwierząt i jest możliwe tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielami.

 •  Przebywające zwierzęta zawsze muszą przebywać  na smyczy oraz pod kontrola opiekuna.

 •  Obowiązuje zakaz pozostawiania zwierząt bez opieki. 

 • Wszelkie awarie i usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom pod jednym ze wskazanych poniżej numerów telefonu.

 • Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

 • Przy opuszczaniu kwatery należy zakręcić wodę, wyłączyć oświetlenie oraz pozostałe urządzenia elektryczne a także zamknąć wszystkie okna i drzwi.

 • Po zakończonym grillowaniu należy dopilnować aby grill całkowicie wygasł a następnie należy go oczyścić z popiołu.

 • Korzystanie z basenu oraz placu zabaw przez dzieci zawsze powinno odbywać pod opieką osób dorosłych.

 • Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności za korzystanie z basenu oraz placu zabaw.

 • Rozliczenie całego kosztu pobytu musi się odbyć w dniu przyjazdu.

 • Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.

bottom of page