top of page

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

​​

Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego Cichy Domek (dalej: Serwis).


Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 
Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.


II. Administrator danych​
Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest podmiot Cichy Domek.

III. Cel zbierania danych osobowych
​​
Dane osobowe wykorzystywane są w celu:​

  • promocji oferty Administratora,

  • marketingu,

  • działań analitycznych i statystycznych,
     

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

​​

Administrator może przetwarzać anonimowe dane techniczne  Użytkownika.​​
 

V. Okres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane.​ termin przedawnienia wynosi 6 lat.

VI. Udostępnianie danych osobowych​​

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.


Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

​​

VII. Prawa Użytkowników

​​​

Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).


Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres kontakt@cichydomek.pl


Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.


Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

​​
Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.


Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.​

IX. Postanowienia końcowe


Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.


Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.


​W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

bottom of page